Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Verkavelingen

Verkavelingsvergunning 

Wilt u een grond splitsen in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond? Dan heeft u waarschijnlijk een verkavelingsvergunning nodig.
Bent u van plan om bepaalde werken uit te voeren, dan neemt u best contact op met de bevoegde ambtenaren van uw gemeente. Zij zullen u graag verder helpen. 

 

Verkavelingswijziging

De aanvraag om een verkaveling te wijzigen heeft enkel betrekking op het deel dat je in eigendom hebt. Een voorbeeld: Stel dat de verkaveling uit drie kavels bestaat en enkel de eigenaars van kavel 1 en 3 een verkavelingswijziging aanvragen, dan blijft de oorspronkelijke verkaveling gelden voor kavel 2.
Alvorens je aanvraag in te dienen, moet je aangetekend een eensluidend afschrift van de aanvraag zenden naar alle eigenaars van een kavel die de aanvraag niet medeondertekend hebben. De postbewijzen van afgifte van de aangetekende zendingen moet je bij het dossier van de aanvraag voegen.
De andere eigenaars kunnen schriftelijk bezwaren indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen. Dat moet gebeuren binnen 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van afgifte van de aangetekende zendingen bij de post.
De wijziging van de verkavelingsvergunning moet worden geweigerd als de eigenaar of eigenaars van meer dande helft van de in de oorspronkelijke vergunning toegestane kavels een ontvankelijk, gegrond en op ruimtelijke motieven gebaseerd schriftelijk bezwaar indienen binnen de termijn die daarvoor geldt. 

De aanvraag doorloopt dezelfde procedure als een verkavelingsaanvraag, met dien verstande dat de aanvraag nimmer aan een openbaar onderzoek moet worden onderworpen.

 

Nuttige documenten 

Aanvraagformulier verkavelingen

Beroepsmogelijkheden verkavelingen

Welke weg volgt uw verkavelingsaanvraag?

Welke weg volgt uw aanvraag om een verkaveling te wijzigen?

Wanneer vervallen verkavelingen?

 

 

 

 

AANVERWANTE INFO


Zoeken