Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Bekendmaking / Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Bekendmaking screeningsnota ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)

Zoals verplicht in de procedure van een RUP worden er screeningsnota's opgemaakt met als doel na te gaan of de opmaak van het RUP geen aanzienlijke milieueffecten kan genereren.

 

Er zijn momenteel geen bekendmakingen.

 

 

 

 

 

 

Bekendmaking ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP)

Het ontwerp van een RUP ligt tijdens de periode van het openbaar onderzoek (60 dagen) ter inzage op de dienst urbanisatie tijdens de normale openingsuren.

 

Eventuele bezwaren, opmerkingen of adviezen over een RUP moeten schriftelijk bij de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) toekomen per aangetekend schrijven of afgegeven worden tegen ontvangstbewijs, p/a gemeentehuis, Dorpsstraat 99 te 2940 Stabroek.

 

Er zijn momenteel geen uitvoeringsplannen in openbaar onderzoek.

 

 

AANVERWANTE INFO


Zoeken