Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Bekendmaking / Aanvullende verkeersreglementen

Aanvullende verkeersreglementen

Bekendmakingen van gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer

 

Art.186 en 187 van het gemeentedecreet bepalen respectievelijk het volgende:

 

Art. 186

De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden door de burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van zowel de datum waarop ze werden aangenomen als de datum waarop ze op de website bekendgemaakt worden.


Art. 187

De reglementen en verordeningen, bedoeld in artikel 186, treden in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.
De bekendmaking en de datum van bekendmaking van deze reglementen en verordeningen moeten blijken uit de aantekening in een speciaal register, dat bijgehouden wordt op de wijze, bepaald door de Vlaamse Regering.


Ter info

Wanneer het aanvullend reglement ter kennisgeving wordt overgemaakt (gemeentewegen), is de datum van de mogelijke inwerkingtreding afhankelijk van het moment van bekendmaking.
Wordt het aanvullend reglement ter goedkeuring overgemaakt (gewestwegen), is de datum van inwerkingtreding afhankelijk van de goedkeuring door de minister – en kan dus vooraf niet bepaald worden.


Bekendmaking

 

2015

- CBS 13/04/2015: AR betreffende het invoeren van een nieuw parkeerregime op het Douaneplein.

- CBS 13/07/2015: AR betreffende het opheffen van een mindervalidenplaats in de Grote Molenweg 238.

- CBS 03/08/2015: AR betreffende het opheffen van een mindervalidenplaats in de Molenstraat 120.

- CBS 24/08/2015: AR betreffende het opheffen van 2 mindervalidenplaatsen in de Esdoornlaan 19.

- CBS 24/08/2015: AR betreffende het instellen van een mindervalidenplaats in de Witvenstraat 196.

- CBS 24/08/2015: AR betreffende het invoeren van een zone waar het parkeren toegelaten is uitsluitend voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbelgebruik en minibussen in het Bos en de Van de Wouwersteeg.

- CBS 16/11/2015: AR betreffende de afbakening van de zone van de bebouwde kom van de gemeente Stabroek.

- CBS 16/03/2015: AR betreffende het instellen van een zone in de wijk Hasenpad waar een massabeperking geldt van 5 ton, uitgezonderd laden/lossen.

- CBS 23/03/2015: AR betreffende het instellen van een mindervalidenplaats in het Begijnhof

- CBS 23/03/2015: AR betreffende het instellen van een mindervalidenplaats in de Smoutakker 30 (ter hoogte van de BIB)

- CBS 23/03/2015: AR betreffende het instellen van een toegangsverbod in de Parijse Weg op het kruispunt ’s Hertogendijk/Waterstraat.

- CBS 23/03/2015: AR betreffende het instellen van een woonerf in de Familiestraat

- CBS 23/03/2015: AR betreffende de voorrangsregeling ter hoogte van de Heuvels

- CBS 23/03/2015: AR betreffende het invoeren van parkeerverbod in de Geelvinckstraat

- CBS 19/01/2015: AR betreffende het instellen van éénrichtingsverkeer in de Witvenstraat tussen Hooghuisstraat en Hoge Weg

- CBS 19/01/2015: AR betreffende het parkeerregime in de Witvenstraat, tussen Akkerstraat en Parijse Weg

- CBS 26/01/2015: AR betreffende het invoeren van een voorrangsregeling op het kruispunt Dijkstraat/N114

 

2014

- CBS 20/10/2014: AR betreffende de inrichting van een laad- en loszone in de Lepelstraat

- CBS 29/12/2014: AR betreffende het aanbrengen van een doorlopende streep om het verbod op te leggen om deze te overschrijden op de Antwerpsesteenweg tussen Plasstraat en Slijkweg

- CBS 18/08/2014: AR betreffende het invoeren van 3 parkeervakken in het Begijnhof

- CBS 25/08/2014: AR betreffende de uitbreiding van het woonerf in de Sigarenstraat

- CBS 11/08/2014: AR betreffende de uitbreiding van de bebouwde kom op het Hoogeind (N111)

- CBS 18/08/2014: AR betreffende het instellen van stilstaan- en parkeerverbod in het Oud Broek

- CBS 11/08/2014: AR betreffende het instellen van een snelheidsbeperking van 50km/u op de N111 tussen Laageind 75/116 en op het complex over de A12

- CBS 28/07/2014: AR betreffende het parkeerverbod in de Lepelstraat 3-5-7

- CBS 30/06/2014: AR betreffende het instellen van een parkeerplaats voor personen met een handicap in de Lombaardstraat 30

- CBS 30/06/2014: AR betreffende het instellen van een mindervalidenplaats in de Kastanjelaan 8

- CBS 06/10/2014: AR betreffende het aanpassen van de voorrangsregeling op het kruispunt Kerkplein/Brouwersstraat/Ceciliasteeg

- CBS 18/08/2014: AR betreffende het instellen van stilstaan- en parkeerverbod in de AC Swinnesstraat 1-3

- CBS 20/10/2014: AR betreffende het instellen van een parkeerplaats voor personen met een handicap op de Antwerpsesteenweg 54AANVERWANTE INFO


Zoeken